AGROPRES

 
 
ATENCIÓ: EN TRASLLADEM A http://agropres.wordpress.com

QUÈ ÉS AGROPRÉS?

Veure el Powerpoint de presentació

AGROPRÉS, Associació de Periodistes i Escriptors Agraris de Catalunya, es va fundar l'any 1987 a Barcelona al Palau Fivaller, seu de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Els objectius fonamentals de l'Associació, com diuen els seus Estatuts són:

  • Fomentar la millora del nivell de capacitació professional dels seus socis.
  • Tutelar i protegir els interessos professionals generals dels seus membres.
  • Representar davant d'entitats publiques i privades el conjunt dels periodistes, publicistes i escriptors agraris.
  • Contribuir al desenvolupament del sector agrari mitjançant les tasques d'informació i formació des seus protagonistes, realitzades individualment pels socis d'AGROPRÉS o les que pugui realitzar directament l'Associació.
  • Proporcionar als seus membres, directament o per mitjà de tercers, tota mena de serveis que puguin ésser d'interès per al propi col·lectiu.
  • Fomentar les relacions entre els seus membres.
  • Potenciar la divulgació de la informació agrària en els mitjans informatius.
  • Tots aquells altres relacionats directament o indirecta amb els anteriors.

La major part dels socis fundadors, gairebé tots en realitat, estaven vinculats amb la premsa tècnica agrària des de feia molts anys i van creure que el número de col·legues, a Catalunya, era suficient com per a organitzar una Associació que els podés proporcionar un suport professional.

L'Associació pot posar a l'abast dels periodistes no especialitzats un conjunt d'informacions tècniques i econòmiques sobre els temes que algún, o alguns, dels socis coneixen a fons.

També, ens proposem facilitar aquells coneixements periodístics, o l'accés als mateixos, dels que manquen la major part dels associats tenint en compte la nostra formació majoritàriament agronòmica.

L'objectiu principal de l'Associació es el de facilitar la tasca professional als que fa temps que ens hi dediquem, i fonamentalment als joves periodistes o tècnics de l'agricultura que s'hi incorporin.

NOVA SEU D'AGROPRÉS

Rambla de Catalunya, 10 1er.
08007 Barcelona
Tel. 93 412 11 11
Fax.93 317 83 86
e-mail:
agropres@agropres.org

COM FER-SE'N SOCI

Si voleu fer-vos soci d'AGROPRÉS, heu d'omplir el document adjunt.
Fitxa inscripció
Podeu enviar-la per mail a agropres@agropres.org o bé enviar-la per fax al 93 317 83 86

Veure els Estatuts d'Agroprés
Veure el Powerpoint de presentació


Free Counter
Free Counter

El BLOC d'Agropres!!!


agropes.org www

Enllaços
AGROPRES

Powerpoint promocional d'Agroprés!!!

Comissions de treball

L'entrevista

Parlem amb Francesc Domingo (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb Carles Bernat (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb l'Artur Soldevila (Revista "Joves agricultors")